Visualisatie om elkaars dromen/doelen kracht bij te zetten

Wil je zelf geholpen worden bij het bereiken van je dromen en doelen en ben je ook bereid om anderen hierbij een handje te helpen dan is dit iets voor jou. Door een mentaal beeld te creëren van je droom of doel ben je in staat om je gedachten, gevoelens en gedrag te beïnvloeden. De psycholoog en filosoof William James verwoordde het als volgt: 'There is a law in psychology that if you form a picture in your mind of what you would like to be, and you keep and hold that picture there long enough, you wil soon become exactly as you have been thinking'.

Met behulp van visualisatie beïnvloeden we niet alleen ons onbewuste. We zetten ook het universum aan het werk om ons te helpen bij het bereiken van onze doelen. Vaak zijn we geneigd om aandacht te besteden aan zaken die niet goed gaan. Deze negatieve gebeurtenissen krijgen veel aandacht en worden hierdoor vaak alleen nog maar groter. Het heeft dus meer zin om je te richten op positieve doelen.

'Thoughts become things, choose the good ones!'

In de periode van 7 juni tot 30 juli 1993 praktiseerde een groep van eerst 800 en later 4000 mensen voortdurend meditatie. Het resultaat was dat het misdaadcijfer in Washington (moord, verkrachting en geweldpleging) in die periode daalde met maximaal 23,6%. Deze daling was niet te verklaren door andere zaken. Resultaten van dezelfde orde zijn ook op andere gebieden aangetoond. Talloze wetenschappelijke studies zouden inmiddels het verband tussen meditatie en het dalen van geweld, ziekte en oorlog overduidelijk hebben aangetoond. Dit kan dus ook ingezet worden voor het bereiken van ons eigen geluk.

Tijdens de visualisatie meditatie zal omstebeurt iemand uit de groep zijn/haar droombeeld uitleggen aan de groep. Vervolgens wordt 10 minuten lang door de hele groep dit beeld gevisualiseerd. De hele groep heeft dus ongeveer een kwartier lang zijn/haar aandacht op jouw droombeeld en dit wordt ook nog eens door de hele groep het universum in gestuurd. Vervolgens is de volgende persoon aan de beurt en dit gaat door totdat iedereen aan de beurt is geweest. In verband met de tijd bestaat de groep uit niet meer dan 6 personen.

Voordelen:
- Het brengt ontspanning
- Positieve aandacht (voor je eigen en andermans dromen/doelen)
- Er ontstaat inzicht in je eigen dromen/doelen

Tijdstip:
De visualisatie bijeenkomsten zijn elke maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur (duur is afhankelijk van de grootte van de groep).
In overleg kan een ander tijdstip bepaald worden.

«Terug