positieve psychologie

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die zich bezig houdt met het optimaal laten functioneren van mensen.
Daarmee wijkt de positieve psychologie af van de reguliere psychologie die vaak meer gericht is op psychische problemen.
De nadruk ligt op de eigen kracht van individuen, op het laten bloeien van aanwezige talenten zodat het individu in zijn eigen kracht en passie komt.

Wat Positieve Psychologie is, valt het best te verduidelijken door het functioneren van mensen uit te zetten op een schaal van -10 tot 10.
Mensen die zich op -10 bevinden, hebben een ernstige psychologische aandoening. Wie op nul zit is 'psychisch gezond'.
Dat betekent dat je jezelf en anderen geen kwaad doet.
Wie op tien zit, is een gelukkig mens.
De hedendaagse wetenschappelijke psychologie houdt zich vooral bezig met mensen genezen.
Oftewel om ze van -4 naar 0 te krijgen of van -8 naar -2.
De positieve psychologie bekijkt of we ook iets kunnen zeggen over het gebied van 0 tot 10.
Allereerst is het de vraag of we 2 wel kunnen onderscheiden van 6.
Of we, met andere woorden, gelukkige mensen wel kunnen onderscheiden van heel gelukkige mensen.
Daarnaast wil de Positieve Psychologie onderzoeken of we mensen van 2 naar 6 kunnen krijgen of van 0 naar 10.

¬ęTerug