NLP

NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren, is een verzameling denkmodellen en technieken om binnen het kader van contact, systematische interventies te doen, met als doel de subjectieve gedachten, gevoelens en gedragingen van jezelf of anderen te begrijpen en eventueel te wijzigen.
Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit.
Deze identiteit is natuurlijk niet volgroeid, maar ontwikkelt zich door wat we in ons leven doormaken en nog door zullen gaan maken.
Elk mens zal al zijn ervaringen opdoen via slechts vijf zintuigen: kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken.
Soms is er de schijn van een zesde zintuig, soms ook ontbreken bij sommige mensen een of meerdere zintuigen of zijn deze onderontwikkeld.
Zo kunnen we zien dat het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen.
Wat we meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen "IK".
De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd.
Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen.
In dit gedrag ontmoeten we elkaar.
We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).

Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.

NLP gaat er vanuit dat de mens in staat is om echt te genieten van het leven.
Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd.
NLP, als veranderingsmodel, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen.
Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren.
Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden.
En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.

NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen.
Het is daarom een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan.
Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken.

«Terug