KRACHT

Vaak proberen we sterk te zijn. We houden onze rug recht, slikken onze tranen in en stellen ons onkwetsbaar op. Dat is iets anders dan krachtig zijn. Kracht betekent moedig zijn en weer leren om kwetsbaar te zijn. Dit kan je doen als je vertrouwen hebt in jezelf. Als je niet meer tegengehouden wordt door je huidige functioneren en je dromen waar begint te maken. De kracht om dat te doen zit al in je, maar is vaak ondergesneeuwd door gebeurtenissen uit je verleden. Als je de moed en het lef hebt om te onderzoeken waar de kracht verscholen ligt dan maak je de weg vrij om dromen waar te maken.

¬ęTerug