KIEZEN

Als je persoonlijkheid een keuze maakt, dan doet hij dat op basis van argumenten, redelijkheid (of juist niet), logica, gewenste resultaten, verwachte onontkoombaarheden en verplichtingen enz. En omdat hij niet weet of de uitkomst van die keuze ook inderdaad gerealiseerd wordt en/of goed uitpakt, introduceert hij ook meteen het gevoel van onzekerheid, tot hij weet wat de uitkomst ongeveer zal zijn. Onzekerheid vraagt weer om aandacht, betrokkenheid, rechtvaardiging en beheersing. Kortom, hij houdt zichzelf lekker bezig op deze manier.

¬ęTerug