INTUÏTIE

Intuïtie is innerlijk weten, innerlijke kennis, innerlijke overtuiging door "zeker weten".
Het komt van het Latijn en betekent letterlijk "innerlijk zien": inzicht dus.
Als je je inzicht volgt, er op vertrouwt, word je wijs.
Je hoeft je intuïtie alleen maar te volgen, op het ontstaan ervan kun je niet zo heel veel invloed uitoefenen.
Misschien is dàt ook wel het moeilijkste: toelaten wat er bij je binnenkomt en erop vertrouwen dat het goed is, "zelfs" als je je er niet mee bemoeit.
Intuïtie kan je ruimte geven, je soms in één klap bevrijden van de kooi die je zelf had gemaakt met denken, piekeren, analyseren en redeneren. Want intuïtie kan sneller werken dan je intellect. Het lijkt dan wel of je denken een aantal voor de logica vereiste stappen overslaat. En dan is de kunst op je ingeving te vertrouwen.
Intuïtie ontstaat op soms heel vreemde manieren. Het gevoel van "dat is het" hoeft namelijk helemaal niet samen te hangen met wat je ziet, hoort, ruikt of proeft. Het hoeft nauwelijks verband te hebben met het feit dàt je denkt of waarover je denkt. De gekste kronkels lijkt het te maken, maar als er iets bovenkomt heeft het vaak wel een soort "aha" effect.

«Terug