GEZONDHEID

We gaan ervan uit dat iedereen het liefst zelf bepaalt welke manier van leven het best bij hem past en dat hij graag zelf beslist welke leefstijl goed voor hem is. Maar willen mensen al die keuzen eigenlijk wel maken en kunnen ze dat ook? Want het valt niet mee om uit de talloze mogelijkheden die er zijn het goede te kiezen. Daar komt nog bij dat een verkeerde keuze je persoonlijk wordt aangerekend. Je had je toch goed kunnen informeren?
Verder valt in de discussie over een gezonde leefstijl op dat de toon scherper wordt en dat adviezen plaats maken voor eisen en verplichtingen. Ongezond gedrag wordt steeds openlijker afgekeurd of zelfs bestraft. Gezondheid moet. Niet alleen in het belang van het eigen geluk en van een lang leven, maar vooral ook om de kosten die ziekten en aandoeningen met zich meebrengen in de hand te houden, zeker als de gemeenschap die moet betalen. De eigen verantwoordelijkheid voor een goede gezondheid krijgt steeds meer nadruk.

Hoe meer eisen er aan mijn manier van leven gesteld worden, hoe meer vragen dat oproept.

¬ęTerug