gelukkig willen zijn

Geluk hangt in sterke mate samen met de reden waarom we iets doen. Zo blijken mensen, die dingen doen omdat ze het echt willen en er plezier aan beleven, het gelukkigst. Zij zijn 'intern gemotiveerd'. Hiertegenover staan 'extern gemotiveerden'. Zij doen zaken omwille van redenen die niet uit zichzelf komen. Om het bijvoorbeeld iemand anders naar de zin te maken of om een hogere maatschappelijke status te bereiken.
Verder zijn ook de doelen die we beogen bepalend voor ons geluk. Er zijn promotiegerichte mensen en preventiegerichte mensen. De eerste groep wil gewenste doelen bereiken. Ze nemen risico's, gaan uitdagingen aan, hebben idealen en zijn creatief. Preventiegerichte individuen daarentegen proberen ongewenste zaken te vermijden. Zij zijn voorzichtig, behoudend, kritisch en analytisch. Uit onderzoek komt naar voren dat promotiegerichte mensen tevredener zijn over hun baan en zich gelukkiger voelen. Ze zijn ook meer intern gemotiveerd."

¬ęTerug