FLOW

Flow is een belangrijk concept in de zogenoemde positieve psychologie, waarvan Mihaly Csiksentmihalyi (naast Martin Seligman) de belangrijkste persoon is. Flow wordt zo genoemd omdat enkele personen die door Csiksentmihalyi werden geïnterviewd voor zijn in 1975 verschenen boek over flow het bij wijze van metafoor hadden over een "stroom die hen meevoerde".
Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert. Wie wil dat niet bereiken?

«Terug