boeken vol inzicht

Het geheugen van het hart - Paul Pearsall
Mensen die zich na een harttransplantatie vreemde dingen herinneren
Vegetariërs die plotseling vlees gaan eten
Patiënten die gedrag en karaktereigenschappen van hun donor overnemen
Bovenstaande en andere, gelijksoortige ervaringen waren voor dr. Paul Pearsall aanleiding een onderzoek te beginnen naar de gevolgen van harttransplantaties. Gaandeweg kwam een aantal verrassende gevallen aan het licht, dat het vermoeden bevestigde dat een harttransplantatie kennelijk meer inhoudt dan het vervangen van een onderdeel alleen. Het hart is meer dan slechts een pomp. Het moet worden gezien als centrum van energie, informatie en herinnering. De auteur vraagt zich af of het gangbare model, waarbij wij ervan uitgaan dat de mens slechts met zijn brein denkt en zich dingen herinnert, niet te beperkt is. Teveel complexe verschijnselen blijven op deze manier onverklaarbaar. Voor het denkbeeld dat het hart een veel meer centrale plaats inneemt in ons gehele wezen vindt Pearsall steunt bij vele westerse culturen.
Een baanbrekend boek dat het uitgangspunt dat elk lichaamsdeel vervangbaar is, ter discussie stelt en een aanzet geeft tot een alternatief verklaringsmodel.

Overvloed - Rinze Terluin
Vaak denk je al snel aan wat niet mogelijk is: je denkt vanuit schaarste. Het is de kunst om dit om te buigen en te zien welke kansen en mogelijkheden er liggen. Op deze manier kun je overvloed toelaten in je leven. Overvloed neemt je mee op een toertocht die je wegvoert van schaarste en beperking. Je leert met welke gedachten en acties je overvloed creëer en je maakt kennis met het universum, je grootste bondgenoot. Neem het heft in eigen handen en creëer een rijk leven voor jezelf. Zuig je longen vol frisse ochtendlucht en zet aan voor de eerste ferme slagen op weg naar overvloed. In de verte wachten de stempelposten Dankbaarheid, Weet wat je wilt, Actie ondernemen en Loslaten. En met elke stempel die je verzamelt, breng je een leven van overvloed dichterbij. Rinze Terluin adviseert, traint en coacht mensen individueel maar ook als team in bedrijven en instellingen. Zijn specialiteit is omgaan met verandering. Daarbij is loslaten een kernvaardigheid. Hij ging je voor en creëerde een rijk leven voor zichzelf. Rinze combineert alledaags realisme met een gezond gevoel voor spiritualiteit.

De dromende dolfijn - Sergio Bambaren
Dromen, en vooral ook durven geloven in je droom, is misschien wel het belangrijkste wat we kunnen doen! Als kind doe je het gewoon, maar op de een of andere manier raken we dat vermogen later kwijt. In dit sprookjesachtige verhaal vertelt een dolfijn ons hoe we het weer kunnen leren. De droom van de dolfijn is een tijdloze klassieker en heeft al ontelbare lezers en lezeressen van alle leeftijden betoverd. Het kan in een adem genoemd worden met Jonathan Livingston Zeemeeuw, De Celestijnse belofte en De alchemist van Paulo Coelho.Wat doe jij met je leven - J. Krishnamurti
Wat doe jij met je leven? Een vraag die je jezelf bij uitstek stelt in de periode waarin (nog) niet alles vastligt, waarin het leven nog voor je ligt als een belofte, als een gigantisch reservoir van mogelijkheden. Het leven zelf nodigt je uit keuzes te maken. Op allerlei terreinen - relaties, familie, school, werk, de maatschappij, de wereld - zijn er uitdagingen, soms zo veel dat wie het niet meer weten. J. Krishnamurti heeft in talloze gesprekken met mensen afkomstig uit verschillende culturen en milieus, getracht antwoorden te vinden. Krishnamurti doet dat op zijn onnavolgbare en onbevooroordeelde manier, vooral door vragen te stellen. Zijn redeneringen zijn helder en voor iedereen te volgen. Ze zijn doortrokken van een groot respect voor het individu en de uniekheid van ieder mens en verwerpen iedere autoriteit buiten onszelf. In deze tijd mag ieder zelf bepalen hoe hij of zij zijn of haar leven wil inrichten. Dit boek wil je behulpzaam zijn bij het zoeken van je eigen weg. Het biedt momenten van reflectie en bezinning, van even tijdloos stilstaan bij de dingen die er zijn en je laten inspireren door de ruimte tussen de woorden.

Life was never meant to be a struggle - Stuart Wilde
Dit kleine boekje dat alleen in het Engels verkrijgbaar is, beschrijft kort en bondig waarom we het leven voor onszelf tegenwoordig zo moeilijk maken. Het helpt je de oorzaak van de worsteling in het leven weg te nemen. Je bent vrij om de staat te bereiken waarin je de worsteling achter je laat en langzaamaan opschuift naar een leven vol flow.

«Terug